Annons:

Sök

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt
Grundskolestrukturen uppe för diskussion i KS:

Det diskuteras fortsatt om Ellen Key-skolan ska säljas till regionen för att på så sätt kunna utveckla sjukhuset. Foto: MostPhotos

Grundskolestrukturen uppe för diskussion i KS: "Olyckligt att prata om att alla skolor är hotade"

Skolfrågan är het i Västerviks kommun just nu. Tidigare i veckan gick debatten i kommunfullmäktige varm om förslaget och materialet som ska hanteras i barn- och utbildningsnämnden nu i början av februari. 
Även utredningen om anpassad grundskolestruktur diskuterades i kommunstyrelsen nu i veckan. 

Annons:

Utredningen om anpassad grundskolestruktur i centralorten har innehållit två olika scenarier. Det första scenariot utgår från att anpassa grundskolestrukturen i centralorten till prognostiserat elevantal. I det ingår två olika förslag.

Det ena innebär att stänga en av centralortens två en-parallelliga F-6-skolor, Näktergalens skola eller Ljungbergaskola. Det andra innebär att Breviksskolan tar emot färre klasser i vissa årskurser. 

Det andra scenariot utgick från att en ny friskola skulle starta i centralorten. Då var förslag ett att stänga en av centralortens två en-parallelliga F-6-skolor, Näktergalens skola eller Ljungbergaskolan och förslag två att stänga en av centralortens två-parallelliga F-6-skolor, Brevikskolan eller Marieborgsskolan.

– Det hände ju något i veckan som i stor utsträckning påverkar vår kommunala skolverksamhet. Det är att friskolan inte kommer starta. Det går att ha ideologiska synpunkter på det, men det påverkar också vår kommunala skolverksamhet mycket. Så nu gäller det att titta på möjligheterna, kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M). 

Han tycker att diskussionen och debatten i fullmäktige, där ett stort och omfattande antal skolor och förskolor främst på landsbygden, lyftes fram som enheter som riskerar att stängas som skrev.

– Det är olyckligt att prata om att alla skolor är hotade. Vi försöker få kunskap om var man kan göra förändringar som är gynnsamma. Vi försöker att se möjligheterna som finns. Nu är vi i ett skede att få information om vilka möjliga vägar som finns för att gå vidare och vi måste få kunskap och analyser och diskutera med berörda på ett ingående sätt, säger Hjalmarsson.

"Får inte stå i vägen"

Moderaten ville också påminna om diskussionen kring Ellen Key-området, ifall regionen är intresserat av att fövärva området för att utveckla sjukhuset.

– Det har varit uppe vid flera tillfällen de senaste åren kring sjukhusets möjligheter att utvecklas i framtiden. Det är en fråga som är väldigt viktig för att kunna gå vidare med det här arbetet. Det här är en fråga där kommunen inte får stå i vägen för att sjukhuset eventuellt ska kunna fortsätta utvecklas. Då hastar det här på, eftersom det påverkar så väldigt mycket i övrigt.

Han säger att det mycket väl kan bli så att skollokaler i framtiden skiftar inriktning.

– Skollokaler som i dag används för undervisning för låg- och mellanstadiet kanske framtiden kommer användas för högstadieelever. Jag ska inte spekulera i det, utan det ska utredas, analyseras och diskuteras vidare. Men det är ett exempel på vad som kan hända. 

"Kunde hanterats klokare"

Ärendet om grundskolestrukturen valde kommunstyrelsen dock att bordlägga. Detta på initiativ av oppositionsrådet Dan Nilsson (S). 

– Anledningen är att man har ett nämndsmöte där man har uppe ett likartat ärende snart. Vi kände att ärendena inte riktigt harmoniserar med varandra. Det spretar lite och då känns det viktigt att låta barn- och utbildningsnämndens arbete ha sin gång. 

Ulf Nilsson (L) tyckte att diskussionen och dialogen i kommunstyrelsen var bra. 

– Att vi tar upp sådana här ärenden, som gäller effektiviseringar och förbättringar, är för att vi vill börja i tid. Det är inte förrän 2024 det här ska vara färdigt och nu är vi ute i god tid för att diskutera och utreda, istället för att ta det i starten av 2024. Det är en fördel som vi ser det att göra det här ett år i förväg. Budgetarbetet börjar i mars, men vi har sedan möjligheter att påverka budgeten under lång tid innan den slutgiltigt tas, säger han.

Ett uttalande som förvånade Dan Nilsson (S).

– Vi har haft en ordning där vi fastställt budgeten innan sommaren. Det är möjligt att majoriteten har en annan syn, men det får stå för er om det är nya giv där. Jag vill understryka att det här är viktiga frågor som berör väldigt många och då måste man vara lite försiktig med hur man hanterar informationsinhämtningen. Jag tycker att man har gjort det här på ett felaktigt sätt. Ska man tro på vad majoriteten har sagt, att man inte menar allvar med allting, skulle man ha kunnat hantera det här på ett klokare sätt för att slippa oro bland föräldrar, medarbetare och även bland våra barn och elever. Det är mycket olyckligt tycker jag.

"Ska vara transparent"

Majoriteten höll inte med om att man skapat oro genom sitt agerande.

– Antingen kan man välja att göra det här i det fördolda eller öppet. Gör man det i det fördolda så jobbar man med det som ett internt arbetsmaterial utan att diskutera med dem som berörs. Jag tycker snarare att det är den typ av utspel som har gjorts som skapar en oro. Vi försöker uppdatera utredningar som är några år gamla och diskutera det öppet. Utgångspunkten är att det ska vara gynnsamt. Sedan kan man diskutera det här med kommunikation. Är det att diskutera eller att inte göra det som skapar oro? Min uppfattning är att man ska vara transparent. Vi tittar över strukturerna för att se om vi kan göra något som är mer gynnsamt och som gör att vi utnyttjar de faciliteter vi har på ett mer effektivt sätt, säger Harald Hjalmarsson.

Att skylla ifrån sig på oppositionen är "jättemärkligt, menar Dan Nilsson.

– Det är inte så att oppositionen gått ut med felaktiga uppgifter. Det här är förslag som har beretts av presidiet. Självklart ska man vara öppen och transparent, men det är väldigt onödigt att gå ut med förslag i handlingar som redan innan vet aldrig kommer hända. Det är onödigt och olyckligt och det hade man kunnat hantera på ett annat sätt. 

Att inte den tidigare majoriteten genomfört några av åtgärderna beror på prioriteringar, säger oppositionen.

– Vi har valt att prioritera den här verksamheten genom att tillsätta medel. Det är upp till varje parti hur man väljer att prioritera och disponera våra ekonomiska medel. Västerviks kommun är den största kommunen till ytan söder om Dalälven. Det är mycket svårare och dyrare att driva utbildning här. Det är ett faktum vi har att förhålla oss till.

Hjalmarsson (M) är av uppfattningen att strukturella förutsättningar ska göras under goda tider allrahelst.

– Det bästa hade varit att göra det här i går, det näst bästa är att göra det i dag. Jag hoppas, när utredningen är klar, att vi kan diskutera det här öppet och brett för att få en så bra framtida skolstruktur som möjligt. Det kräver att man vänder och vrider på det, säger han.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons: