Annons:

Sök

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt
NY KRITIK MOT LÖNERNA I NYA POLITISKA ORGANET

Harald Hjalmarsson står fast vid arvodesmodellen för politikerna i arbetsutskottet. Foto: Simon Henriksson

NY KRITIK MOT LÖNERNA I NYA POLITISKA ORGANET

Det nya styret i Västervik har infört ett arbetsutskott under kommunstyrelsen – men ledamöternas löner blev en het potatis. I fullmäktige stötte man på motstånd, men med ett delvis reviderat förslag gör man nu ett nytt försök. Ledamöterna kommer få en lön på 14 600 kronor per månad. 
– Storleken på de här arvodena känns inte riktigt bra, säger oppositionsrådet Dan Nilsson (S). 

Annons:

Förslaget att införa en ersättning till arbetsutskottets ledamöter på 20 procent av en riksdagsledamotslön vållade het debatt i fullmäktige och slutade med en återremiss. Oppositionen ansåg att beskrivningen för uppdraget var för klen.

Nu har det politiska styret adderat denna text i sin uppdragsbeskrivning för ledamöterna:

”Ledamöterna i arbetsutskottet ska hålla sig extra uppdaterade inom de frågor som kommunstyrelsen ansvarar för eftersom arbetsutskottet bereder och i vissa fall fattar beslut i ärenden. Arbetsutskottets ledamöter ska särskilt bevaka och följa frågor inom områdena samhällsbyggnad, näringsliv och arbetsmarknad inklusive Campus även utanför sammanträdestid. Kommunstyrelsen har många typer av ärenden och arbetsutskottet kommer bereda alla typer jämfört med övriga utskott som har mer avgränsade områden”.

 "Storleken känns inte riktigt bra"

20 procent av en riksdagsledamotlön motsvarar 14 600 kronor i månaden. I kommunstyrelsen i veckan valde oppositionen återigen att rösta nej till förslaget. Omröstningen vanns dock av samarbetspartierna med knappa 6-5.

– Vi har samma synpunkter som förra gången och hade en djupare politisk diskussion nu, men hittade inte varandra riktigt. Vi tycker dels att upplägget med kommunstyrelsen har varit bra och demokratiskt som det är och att vi får med hela KS i alla behandlingar av ärenden på ett brett sätt. Storleken på de här arvodena känns inte riktigt bra. Däremot fick vi bifall på yrkandet om att flytta fram datumet för när det här arvodet ska inledas, så det inte handlar om någon retroaktiv utbetalning och det tackar jag för, säger Dan Nilsson.

Harald Hjalmarsson (M) hoppas att nya systemet ska skapa ett bättre system.

– Vi har ingen kritik mot hur det har fungerat tidigare, men vi ska göra det ännu bättre. Ambitionen är att föra en politisk diskussion om ett ärendet är tillräckligt berett innan vi går till beslut. Arbetsutskottet kanske vill komplettera med något ytterligare? Idag sker det via en ordförandeberedning och nu blir det några fler som deltar. Det var en del kritik i återremissen och nu har vi gjort beskrivningen lite fylligare.

"Ska inte peka för mycket pengar"

Samarbetspartierna lär få igenom förslaget i fullmäktige.

– Jag vill vara tydlig med att det handlar inte om att arbetsutskott är något konstigt eller främmande, det har man i majoriteten av kommunerna. Vi har varit lite unika med att vi valt att sammanträda tätare med KS istället och större ärenden har beretts i hela KS där man kunnat ta information på ena sammanträdet för att till nästa möte kunna knåda ärendet och fatta beslut. Vårt största problem är den här arvoderingen som inte känns bra. Vi går nu ifrån ett system där vi behandlat ordinarie ledamöter och ersättare likadant, men vi vänder oss mest emot att en ordinarie får 20 procent av riksdagsmannalön. Arvoderingen är förstås en del av den politiska uppgörelsen i majoritetsbildningen. Men jag ska inte peka för mycket finger, säger Nilsson.

Hjalmarsson:

– Man kan alltid diskutera, har vi rätt arvoden i vår kommun? Det finns de som ligger betydligt högre och de som ligger lägre. Generellt ligger vi lägre när det gäller politikerarvoden. 20 procent är en dag i veckan och tanken är att det ska vara proportionerligt till arbetsinsatsen som förväntas. Vi tar bort några arvoden och lägger till några och sedan ska vi utvärdera det här.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvastervik.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons: