Annons:

Sök

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt
Arbetsutskottet ska få större uppdrag – oppositionsrådet ser risk för maktkoncentration

Oppositionsrådet Dan Nilsson (S) ser risk för en maktkoncentration om KSAU får ett större uppdrag. Foto: Pressbild

Arbetsutskottet ska få större uppdrag – oppositionsrådet ser risk för maktkoncentration

Uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott ska bli större och bredare under mandatperioden. Tanken är att avveckla vissa utskott – och de politiker i KSAU som inte är heltidsarvoderade ska få 14 300 kronor i månaden.
– Det finns en uppenbar risk för en maktkoncentration till ett färre antal ledamöter, säger oppositionsrådet Dan Nilsson (S).

Annons:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har spelat en mindre roll de senaste åren jämfört med längre tillbaka i tiden. Nu vill den nya majoriteten ge KSAU ett större och bredare uppdrag igen. 

I förslaget till beslut står det att "möten kommer att planeras in mer frekvent och ett förslag om att utskottet får delegation från kommunstyrelsen att besluta i vissa ärendegrupper kommer att läggas fram". 

– Arbetsutskottet har inte varit lika aktivt de senaste åren och nu skulle vi vilja samordna utskotten till arbetsutskottet. Det handlar om näringslivsutskottet, kulturutskottet och arbetsgivarutskottet. Ska det bli så här krävs det att innevarande år är ett övergångsår, för det kommer krävas planering för att komma igång med det. Det skulle kunna avlasta kommunstyrelsen, säger Harald Hjalmarsson (M), ordförande i kommunstyrelsen. 

Då anser även majoriteten att det är rimligt med ett årsarvode på 20 procent av riksdagsmannaarvodet för de fem ledamöterna i arbetsutskottet. Två av de fem ordinarie ledamöterna får ingen ersättning. Vad en riksdagsledamot tjänar 2023 är ännu oklart, men utgår man från förra årets arvode innebär det 14 300 kronor i månaden och därmed cirka 171 600 kronor per år.

– Det gäller inte dem som är heltidspolitiker. Men det innebär för övriga att man kanske någon dag i veckan kan gå lite djupare i en del frågor. Det här ska kunna ge en tidigare och bredare beredning av ärenden. Man kan lägga mer tid på att jobba med omvärldsanalys och det ansvarsområde man bevakar. Förhoppningen, och ambitionen, är att vi ska ha bättre beslutsunderlag inför de beslut som lyfts i kommunstyrelsen, säger Harald Hjalmarsson.

Det skulle också innebära att årsarvodet för ordföranden i Västerviks Utvecklingscentrum stryks, då detta uppdrag bedöms minska i omfattning. Förslaget är att ändringarna ska gälla från och med 1 mars i år.

Ser risk för maktkoncentration

– Men det här måste ske i rätt ordning och det är ett ärende som ska vidare till kommunfullmäktige. Det handlar i sådana fall om att avveckla de här utskottetn under det här året, säger Hjalmarsson.

Överens med oppositionen blev man dock inte.

– Vi har tidigare valt att inte ha ett aktivt KSAU, utan istället sammanträtt med kommunstyrelsen två gånger per månad. Vi har tyckt att det har varit en bra organisation för kommunstyrelsen och för att alla ska vara delaktiga. Det finns en uppenbar risk för en maktkoncentration till ett färre antal ledamöter. Jag tycker det är olyckligt. Det är ett ganska tungt arvode och det sänder fel signaler, säger Dan Nilsson (S), oppositionsråd i Västerviks kommun.

Det blev votering i frågan och den slutade 6-5 i majoritetens favör. Harald Hjalmarsson delar inte Dan Nilssons bild.

– Det är mer regel än undantag med ett aktivt KSAU i andra kommuner. Jag tror tvärtom att det här gör att man kan få möjlighet att tränga in ännu djupare i de här frågorna och att man får mer utrymme för det. Jag ser det snarare som, genom det här årsarvodet, att man breddar det hela och att inte bara heltidspolitiker får möjlighet att göra studiebesök, vara en större del av processen och jobba bredare. Det här blir ett prövoår, där vi jobbar fram hur det ska se ut. Jag är verkligen positivt inställd till det här, säger Hjalmarsson.

"Nytt begrepp för mig"

Harald Hjalmarsson hänvisade även till att det här varit en diskussion i vad han kallar för "29-gruppen". Med det åsyftar han alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Westervikspartiet – och Sverigedemokraterna. De fem partierna har tillsammans 29 av 57 mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande betonade nämligen att Sverigedemokraterna varit positiva till den här lösningen.

– Vi hör nu en förskjutning i begreppen, från det vi tidigare hört, kring att det är den så kallade alliansen som styr med stöd av SD. 29-gruppen är något nytt för mig. Men det är mer ärligt och jag är glad för det, svarade Dan Nilsson (S).

Fotnot: Felaktigt stod det först att 14 300 kronor var arvodet per år. Det är i själva verket självklart per månad.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons: