Sök

Annons:

Malin Sjölander (M) och 14 av hennes partikollegor i Kalmar län ställer sig kritiska mot vindkraftsutbyggnaden. FOTO: Pressbild.

M: kritiska till vindkraftsutbyggnad – vill satsa på kärnkraft

Moderaterna i Kalmar län kräver en ny inriktning av energipolitiken för att säkra elförsörjningen, stärka utvecklingen och rädda miljön i länet. De vill begränsa vindkraftsutbyggnaden i länet och satsa på ny kärnkraft. Därför skriver partiet ett brev med synpunkter till energiminister Anders Ygeman (S).

Annons:

– Vi vill i korthet se en ökad satsning på nästa generations kärnkraft, kraftigt minskad utbyggnad av miljöförstörande vindkraft och att utbyggnaden av elnätet sker med marksnål teknik även i vår del av landet, undertecknar länets moderata representanter i brevet till energiministern.

Partiets representanter tror inte att en kraftig efterfrågan av el kan tillgodoses enbart med förnybara energikällor och att utbyggnaden av vindkraft riskerar att ödelägga miljön i stora delar av länet.

– Subventioner och bidrag är i dag svåröverblickbara och fortfarande motarbetas robusta system som kärnkraften, samtidigt som länets skogar skövlas för att ge plats åt enorma vindkraftverk som påverkar hela bygder och driver familjer från sina hem. De senaste årens rödgröna politik har lett till att vi nu har ett energisystem som inte klarar av att möta den ökande elförbrukningen i landet, säger regionråd i Kalmar län Malin Sjölander (M). 

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Läs in fler nyheter

Annons: