Annons:

Sök

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Explosiv intäktsökning för Rederiaktiebolaget Vega

Annons:

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget omsatte omkring tolv och en halv miljoner kronor, 1678 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är cirka minus 150 000 kronor. Det är en nedgång med ungefär 200 000 kronor.

Rörelseresultatet går från ett överskott på ungefär 200 000 kronor till ett underskott på omkring 100 000 kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 0,8 procent. Det är lägre än 2021, då rörelsemarginalen var plus 29 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen sjötransport är motsvarande snitt 4,4 procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Stiftelsen Människan och Havet.

Resultat: Rederiaktiebolaget Vega

ÅrOmsättningRörelseresultatResultat före skatt
202212446000-105000-126000
202170000020300089000
2020950000303000190000
2019340000-379000-496000
20181335000414000286000

Fakta om Rederiaktiebolaget Vega

Rederiaktiebolaget Vega grundades 2006. Bolagets huvudbransch är icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare. Företaget är ett av två i koncernen där Stiftelsen Människan och Havet är moderbolag.

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Styrelseordförande är Per Egil Bergström (79).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Rederiaktiebolaget Vega det andra största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar län, som är icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare.

Företaget är också det 17:e största i landet. Det finns fyra företag i samma bransch i Kalmar län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.

Topplista: Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare

OmsättningRörelseresultat
1. Smågö Service (Västervik) 125120002012000
2. Rederiaktiebolaget Vega (Västervik) 12446000-126000
3. Skärgårdstjänst i Västervik (2022-08) 6539000343000
4. Lindhaga Varv (Oskarshamn) 6493000285000

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

Fakta

Ordbok: Det betyder siffrorna

Det här betyder begreppen som används i årsredovisningar.

Omsättning: Är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster.

Rörelseresultat: Innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets omsättning och rörelsekostnader.

Resultat före skatt: Först läggs så kallade finansintäkter till i rörelseresultatet. Det kan vare vinst från räntor och aktier. Därefter dras finanskostnader av, som kostnader för skulder.

Rörelsemarginal: Förhållandet mellan rörelseresultat och omsättning, i procent. Ger en fingervisning om hur lönsamt ett företag är. Olika branscher har olika genomsnittliga marginaler.

Aktiebolag: Förkortas ofta AB, och är en verksamhet med ett kapital fördelat på en eller flera andelar, som kallas aktier. Aktieägare har inte personligt ansvar för företagets åtaganden eller skulder.

Utdelning: Utdelningen från ett aktiebolag till aktieägarna, vanligtvis i form av pengar eller aktier.

Bransch: I samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket registreras också vilken bransch de ska verka inom.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons: