Annons:

Sök

Annons:

Västervikspar förlorar kommuntvist i domstol

Foto: MostPhotos

Västervikspar förlorar kommuntvist i domstol

Ett par från Västervik har ansökt om ekonomiskt bistånd från kommunen, som endast beviljade en del av beloppet. Paret överklagade till Förvaltningsrätten, men där avslogs överklagandet. 

Annons:

Den första gången som de två personerna ansökte om försörjningsstöd var 2017. De beviljades den dåvarande högsta godtagbara boendekostnaden. Nu har paret flyttat till en lägenhet med tre rum och kök. Deras hyreskostnad är nu 6 707 kronor per månad. 

Den högsta godtagbara bostadskostnaden höjdes till 6 000 kronor i juni 2019. För 1–2 personer i Västerviks kommun är den högsta godtagbara bostadskostnaden 5 400 kronor, enligt Försäkringskassans författningssamling. Parets boendekostnad anses därmed vara för hög i förhållande till hushållets storlek. 

Kommunstyrelsen i Västervik beviljade ekonomiskt bistånd med visst belopp för december 2022. Ansökan om hyra och medicin avslogs däremot. Grunden för beslutet var att personernas hyra överstiger kommunens högsta godtagbara boendekostnad. 

Kommunstyrelsen menar att om paret medverkar för att hitta ett billigare boende under en fyramånadersperiod kommer ekonomiskt bistånd på 6 000 kronor att beviljas och beslutet om rådrum förlängas. Om de inte sänker sin boendekostnad kommer bistånd på 5 400 kronor beviljas. Paret överklagar detta samt rådrummet, bland annat av grund att levnadskostnaderna i samhället har i allmänhet ökat dramatiskt.  

Överklagandet avslås

Förvaltningsrätten anser att kommunstyrelsen har haft skäl att ställa krav på att paret ska försöka sänka sin boendekostnad. Detta eftersom paret har ett långvarigt biståndsbehov och att hyran överstiger vad som är en skälig boendekostnad. Förvaltningsrätten bedömer därmed att kommunstyrelsen har haft skäl att besluta om rådrum. 

Förvaltningsrätten ändrade delvis det överklagande rådrumsbeslutet i en aspekt. Paret faktiska boendekostnad på 6 707 kronor bör beviljas om de aktivt har medverkat till att hitta ett billigare boende. I övrigt avslår förvaltningsrätten överklagandet om ekonomiskt bistånd för december 2022, eftersom de under den perioden inte aktivt sökt efter en billigare bostad.

Annons:

Sara Åstrand

saraaastrand@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: