Annons:

Sök

Annons:

Sanktionsavgiftens storlek avgörs av vilken utbildning som krävs för
arbetsuppgiften. Foto: Mostphotos.

Byggföretag i Västervik får böta höga belopp efter flera arbetsmiljöbrister

Ett byggföretag i Västervik ska betala 92 800 kronor i sanktionsavgifter efter att Arbetsmiljöverket noterat flera brister. 

Annons:

Tidigare i år genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av en byggarbetsplats i Västervik. Flera brister i arbetsmiljön uppmärksammades och byggföretaget Wam Byggentreprenad AB får nu betala höga sanktionsavgifter. 

Arbetsmiljöplan

 För många byggnads- eller anläggningsarbeten ska en arbetsmiljöplan tas fram. Den ska fungera som ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska bedrivas. Syftet är att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet. 

Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan del av den. Wam Byggentreprenad saknade arbetsmiljöplan och får därför betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor. 

Bristande fallskydd vid takarbete

 Enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser ska det finnas skydd vid takarbete. Vid inspektionen var det tre personer som utförde arbete på ett tak utan fallskydd. Fallhöjden var cirka sex meter. Byggföretaget ska därför betala ytterligare en sanktionsavgift på 42 800 kronor. 

Saknade utbildning

 Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete.  

Dokumentationen som styrker att arbetarna genomgått utbildning med godkänt resultat ska också finnas. Byggföretaget i Västervik kunde inte presentera dessa dokument för Arbetsmiljöverket och ska därför betala ytterligare en sanktionsavgift på 40 000 kronor. 

Dagens Västervik har sökt ansvariga för byggföretaget utan framgång. 

 

Annons:

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: